Konferencja duchowieństwa dekanatu gródeckiego w Mostowlanach

11 maja odbyła się konferencja duchowieństwa dekanatu gródeckiego. Pierwszą częścią spotkania była Boska Liturgia w parafialnej cerkwi św. Jana Teologa w Mostowlanach. Celebrował ją o. Mikołaj Ostapczuk z Gródka, który również wygłosił kazanie.

 

W swojej homilii przedstawił w oparciu o teologię Starego i Nowego Testamentu znaczenie wody jako daru Bożego. Daru, który jest gwarantem Bożej pomocy w życiowym pielgrzymowaniu każdego człowieka. Ksiądz Mikołaj podkreślił znaczenie okresu Pięćdziesiątnicy w oparciu o czytanie ewangeliczne oraz nauczanie św. Pawła, które są duchowym drogowskazem w trudach życiowej wędrówki.

 

Część robocza konferencji odbyła się w pobliskiej plebanii. Na początku wspólnie odśpiewano troparion Paschy: Christos Woskresie!  Ksiądz dziekan Jan Jaroszuk przekazał błogosławieństwo abp. Jakuba, ordynariusza diecezji białostocko – gdańskiej na rozpoczęcie obrad. Tegorocznym prelegentem był ks. Eugeniusz Kosakowski z Królowego Mostu, który przedstawił zebranym referat pt. Zwiastowanie Bogurodzicy. Prelegent obszernie ukazał teologię tego wydarzenia w oparciu o naukę św. Ojców o oraz teksty liturgiczne. W dalszej części duchowni podzielili się uwagami oraz refleksjami z pracy duszpasterskiej.

 

Na zakończenie dziekan podziękował proboszczowi mostowlańskiej parafii ks. Romanowi Kiszyckiemu za organizacje konferencji oraz pozdrowił wszystkich przybyłych księży życząc pomocy Bożej w trudnej i odpowiedzialnej służbie Bogu i wiernym.

Leave A Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.