Bobrowniki

Na początku października 2006 roku rozpoczęła się budowa cerkwi pw. Zmartwychwstania Pańskiego we wsi Bobrowniki, położonej przy granicy z Białorusią. Kamień pod jej budowę poświęcił 27 października 2006 r. biskup białostocki i gdański Jakub.

Pomysł wybudowania świątyni powstał znacznie wcześniej, gdy proboszczem został o. Roman Kiszycki. Ideę zapoczątkowali sami mieszkańcy Bobrownik, którzy są w większości starszymi, schorowanymi ludźmi i nie są wstanie dotrzeć do parafialnej cerkwi w Mostowlanach.

Powierzchnia świątyni wynosi niewiele ponad 60 metrów kwadratowych i będzie służyć tym, którzy ze względu na brak możliwości dojazdu do najbliższej cerkwi w Mostowlanach, nie mają jak uczestniczyć w nabożeństwach. Cerkiew będzie również z pewnością pięknym architektonicznym akcentem, malowniczo usytuowanym na jednym z najwyższych w tej okolicy wzniesień, a także odkreśleniem kultury prawosławnej na tych ziemiach. Wyrośnie z materiałów tej ziemi – kamienia (20%) i drewna (80%).  Cerkiew zbudowana jest na planie kwadratu z dołączoną dzwonnicą, której dół będzie pełnić rolę studzienki do święcenia wody.

18 września 2008r. budowaną cerkiew  pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Bobrownikach uwieńczyły dwie, złote kopuły a 19 października 2008r., odbyło się  poświęcenie krzyży na tejże świątyni. Wydarzeniu temu przewodniczył władyka Jakub. Po długich pracach wykończeniowych wewnątrz świątyni i uprzątnięciu terenu wokół niej, 5 września 2010 roku odbyła się doniosła uroczystość konsekracja tejże cerkwi, której przewodniczył JE arcybiskup Jakub wraz z JE arcybiskupem Jerzym z Rosji. W uroczystościach udział wzięło ok. 1000 wiernych, z różnych części Polski. Dzięki zaradności proboszcza, uczestnicy mogli obejrzeć całą uroczystość na telebimie. Wkrótce po tym, powstał także film na DVD, opowiadający o zmaganiach z budową i ukazujący sam moment wyświęcenia cerkwi. Jest on cegiełką na dalsze prace w świątyni.

Rok po uroczystościach konsekracji świątyni, na wzgórzu w Bobrownikach znowu odbyła się kolejna uroczystość w historii tej młodej świątyni. Została wyposażona w pełny komplet dzwonów, odlanych w Rosji. W uroczystościach wziął udział bp Grzegorz, który dokonał poświęcenia tychże dzwonów.

Do wyposażenia cerkwi jest potrzebne jeszcze wiele ikon. Wszyscy którzy chcieliby ofiarować swoją ofiarę lub ikonę prosimy o Kontakt.

Za wszystkie ofiary Spasi Hospodzi!

 

Leave A Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.