Dotacje

Rok Zakres Przeprowadzonych Prac Poniesione wydatki Dotacje ze środków publicznych
2022 Prace remontowo – budowlane, zatrzymanie degradacji budynku cerkwi poprzez przeprowadzenie ratunkowych prac remontowych dachu i dzwonnicy zabytkowej
cerkwi p.w. Św. Apostoła
Jana Teologa w
Mostowlanach położonym na terenie Gminy Gródek
173 761,3725 000 PLN – 14,39%
Urząd Gminy Gródek z siedzibą w Gródku, ul. A. i G. Chodkiewiczów
90 000 PLN – 51,80%
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
2020Refundacja poniesionych kosztów na: Remontu klatki schodowej w zabytkowej cerkwi p.w. Św. Apostoła Jana Teologa w Mostowlanach obejmującego zakresem: odtworzenie schodów prowadzących na chór, odtworzenie schodów prowadzących na dzwonnicę, odtworzenie podłóg „białych” stanowiących element klatki schodowej na poziomie parteru oraz dzwonnicy
71 594, 46

23227,70 PLN – 32,44% Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku ul. Dojlidy Fabryczne 23 15-554 Rozliczenie dotacji/refundacji umowy nr 57/U/2020 za wykonanie remontu posadzek i schodów cerkwi KL.WKZ-5340/38/87
2019 Wykonanie projektu budowlanego dla robót budowlano-remontowych związanych z przeniesieniem budynku cerkwi cmentarnej p.w. Św. Kosmy i Damiana na terenie cmentarza prawosławnego, na terenie dz. nr 214 w obrębie: 17, Mostowlany (gm. Gródek)5227,502600,00 PLN – 49,74%
Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku
2000,00 PLN – 38,26% Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
2019 Wykonanie projektu budowlanego dla robót budowlano-instalacyjnych związanych z budynkiem cerkwi p.w. Św. Ap. Jana Teologa. Na terenie dz. nr: 214 w obrębie: 17, Mostowlany gm. Gródek.
11 992,50
5 900,00 PLN – 49,20%
Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku
2018Remont konstrukcji nośnej budynku (wymiana czterech z sześciu słupów konstrukcyjnych) oraz podłóg drewnianych na całej powierzchni zabytkowej cerkwi p.w. Św. Apostoła Jana Teologa w Mostowlanach. 268 637,92 100 000 PLN37,22% Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stefana Batorego 5 (Fundusz Kościelny)
25 000,00 PLN9,30% Urząd Gminy Gródek z siedzibą w Gródku, ul. A. i G. Chodkiewiczów
2017Remont klatki schodowej w zabytkowej cerkwi p.w. Św. Apostoła Jana Teologa w Mostowlanach obejmujący zakresem: odtworzenie schodów prowadzących na chór, odtworzenie schodów prowadzących na dzwonnicę, odtworzenie podłóg „białych” stanowiących element klatki schodowej na poziomie parteru oraz dzwonnicy.
71594,46
20 000 PLN – 27,93% Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na
21 478,00 PLN -29,99% Urząd Gminy Gródek z siedzibą w Gródku, ul. A. i G. Chodkiewiczów
2016Konserwacja Obrazu „Święta Rodzina” wpisanego do rejestru zabytków pod Nr B-324 poz. 1
4 697,37
4 697,00 PLN – 100% Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku – prace konserwatorskie
2016 Konserwacja Ikony „Przemienienie Pańskie” wpisanego do rejestru zabytków pod NR B-324, poz. 8
7 868,31
7 868,00 PLN – 100% Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku – prace konserwatorskie
2016 Konserwacja Ikony „Pięćdziesiątnica – Zesłanie Ducha Świętego” wpisanego do rejestru zabytków pod NR B-324, poz. 9. 6 851,10 3 000,00 PLN– 43,79% Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku – prace konserwatorskie
2015 Prace budowlano-remontowe
polegające na oczyszczeniu powierzchni ścian wewnętrznych
cerkwi, uzupełnieniu ubytków ścian z częściową wymianą zniszczonych desek na nowe i malowaniu ścien.
51 892,58 15 000 PLN – 29,88% Urząd Gminy Gródek z siedzibą w Gródku, ul. A. i G. Chodkiewiczów
2012Malowanie części ołtarzowej wnętrza Cerkwi Parafialnej p.w. Św. Ap. Jana Teologa w Mostowlanach 34 986,64Sfinansowane ze środków własnych parafii.
2011Wymiana stolarki okiennej36 870,7510 000 PLN – 21,12%
Urząd Gminy Gródek z siedzibą w Gródku, ul. A. i G. Chodkiewiczów

Leave A Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.