Ogłoszenia

Remont Dachu Zabytkowej Drewnianej Cerkwi

„Stary uzdrowiciel powiedział:
To nie plecy bolą, boli ciężar zamartwienia.
Nie bolą oczy, ale niesprawiedliwość, na którą muszą patrzeć.

Nie boli głowa, ale bolą myśli.
Nie boli gardło, lecz boli to, czego nie wyrażamy lub co wyrażamy w gniewie.
Nie boli żołądek, ale boli to, czego dusza nie trawi.
Nie boli wątroba, ale rani gniew.
To nie serce boli, ale boli zranienie i miłość.
I to również ona, MIŁOŚĆ,
zawiera w sobie najpotężniejszy lek.”

Kierując się nauką miłości i miłosierdziem Pisma Świętego, zawsze staram się pomóc każdemu, kto potrzebuje pomocy.

Obecnie stoi przed nami kolejne wyzwanie – pierwszy etap wymiany starego poszycia dachowego w Cerkwi, która jest pokryta czterema rodzajami blachy (ołów, miedź, cynk, stal). Wadliwość wykonania i różnorodność użytych materiałów, doprowadziła do osłabienia konstrukcji dachu oraz licznych ognisk przeciekania dachu.

W związku z obecną sytuacją na granicy często nad Cerkwią i w pobliżu przelatują bardzo nisko wojskowe helikoptery typu Apacz, co dodatkowo potęguje naruszanie starej, słabej konstrukcji dachu.

Dach wymaga pilnego remontu.

Nie jestem krasomówcą o górnolotnym słownictwie. Nie jestem osobą wylewną. Nie mam odwagi i śmiałości, by prosić o pomoc i wsparcie. Jestem tylko skromnym proboszczem maleńkiej, liczącej 58 osób, Parafii Prawosławnej w przepięknej przygranicznej miejscowości Mostowlany.

Dzisiejsza sytuacja zmusza mnie, aby poprosić Was o pomoc.

Dziś, staję przed Wami i proszę o pomoc, każdą złotówkę, która przybliży nas do sfinansowania tak ważnego zadania. Prace i materiały wyceniono na kwotę 190.000,- (sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

Możemy liczyć na pomoc: – Gminy Gródek w kwocie 25 000,00

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 90 000,00

Do zamknięcia budżetu remontowego brakuje nam 75 000,00

Liczymy na Państwa wsparcie w tak jakże ważnym dla naszej Parafii zadaniu.

Ofiary na rzecz remontu dachu w Cerkwi proszę wpłacać na konto:

60 8060 0004 0392 7690 2000 0010

lub bezpośrednio w kancelarii Parafii Św. Ap. Jana Teologa w Mostowlanach.

Wszystkie dotychczasowe starania możecie zobaczyć na stronie http://www.parafiamostowlany.pl/

Wszystkim Ofiarodawcom, którzy nas wspierają w jakże trudnych przedsięwzięciach, jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

W obecnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, to ja proszę o pomoc.

Proszę pomóżcie !

Z wyrazami szacunku.

Ks. Sławomir Jakimiuk