Remont zabytków:

1. Remont cerkwi św. Ap. Jana Teologa w Mostowlanach

Drodzy Bracia i Siostry!

W 2011 roku parafia rozpoczęła prace związane z generalnym remontem naszej cerkwi parafialnej Św. Ap. Jana Teologa w Mostowlanach. Prace, ze względu na rozpiętość i koszty były prowadzone etapami.

I etap remontu to wymiana stolarki drzwiowej i okiennej. Koszt prac  wyniósł 36 870,75 zł.

Kolejny etap prac to Malowanie części ołtarzowej wnętrza Cerkwi Parafialnej p.w. Św. Ap. Jana Teologa w Mostowlanach. Koszt prac 34 986,64 zł.

Prace budowlano-remontowe polegające na oczyszczeniu powierzchni ścian wewnętrznych cerkwi, uzupełnieniu ubytków ścian z częściową wymianą zniszczonych desek na nowe i malowaniu ścian. Koszt prac 51 881,40 zł.

Remont klatki schodowej w zabytkowej cerkwi p.w. Św. Apostoła Jana Teologa w Mostowlanach obejmujący zakresem: odtworzenie schodów prowadzących na chór, odtworzenie schodów prowadzących na dzwonnicę, odtworzenie podłóg „białych” stanowiących element klatki schodowej na poziomie parteru oraz dzwonnicy, wydzielenie pomieszczenia chóru. Koszt prac 71 594,46 zł.

Remont konstrukcji nośnej budynku (wymiana czterech z sześciu słupów konstrukcyjnych) oraz podłóg drewnianych na całej powierzchni zabytkowej cerkwi p.w. Św. Apostoła Jana Teologa w Mostowlanach. Koszt prac 268 637,92 zł.

Obecnie parafia przygotowuje się do realizacji dwóch projektów remontowo budowlanych:

1. Projekt budowlany dla robót budowlano-instalacyjnych związanych z budynkiem cerkwi p.w. Św. Ap. Jana Teologa. Na terenie dz. nr: 214 w obrębie: 17, Mostowlany gm. Gródek.
Wycena tych prac to ponad – 560 000,00 Zł

Zakres robót ujętych w projekcie:

 • wymiana pokrycia dachowego (w całości),
 • wymiana orynnowania oraz odprowadzenia wody z dachu budynku za pomocą rynien, rur spustowych, systemem kanalizacji deszczowej;
 • wymiana oszalowania dzwonnicy oraz naprawa, wymiana okiennic dzwonnicy;
 • zabezpieczenie, malowanie ścian dzwonnicy;
 • wymiana 6 szt. kolumn wejścia głównego na nowe wraz z cokołami oraz malowanie elementów wejścia, wymiana podestu wejścia głównego, z betonowego na betonowe z obudową kamienną;
 • wymiana okapnika deski zabezpieczającej podwalinę oraz zabezpieczenie jej obróbką blacharską;
 • wymiana opaski betonowej wokół cokołu budynku na nową, wykonaną ze żwiru z obrzeżem betonowym;
 • wymiana betonowych ciągów pieszych na nowe wykonane z kostki betonowej z obrzeżami betonowymi.

2. Remont kaplicy cmentarnej Św.Św. Kosmy i Damiana w Mostowlanach.

2. Projekt budowlany dla robót budowlano-remontowych związanych z przeniesieniem budynku cerkwi cmentarnej p.w. Św. Kosmy i Damiana na terenie cmentarza prawosławnego, na terenie dz. nr 214 w obrębie: 17, Mostowlany (gm. Gródek).
Wycena tych prac to ponad – 370 000,00 zł Zakres robót ujętych w projekcie budowlanym:

 • wykonanie nowych ścian fundamentowych, w nowej lokalizacji, na terenie cmentarza;
 • demontaż istniejącego budynku;
 • montaż budynku cerkwi w nowej lokalizacji, po wykonaniu niezbędnych prac związanych z wymianą, naprawą elementów budowlano-konstrukcyjnych oraz wykończenia zewnętrznego, wewnętrznego;
 • wymiana podwalin oraz innych elementów konstrukcyjnych szkieletu drewnianego oraz więźby dachowej;
 • ocieplenie posadzek, ścian szkieletu drewnianego, stropu nad parterem;
 • wymiana pokrycia dachowego na nowe wraz z montażem nowego elementu dachu — sygnaturki z hełmem cebulastym i krzyżem,
 • montaż rynien i rur spustowych;
 • wymiana szalowania zewnętrznego świątyni na nowe wraz z zabezpieczeniem, malowanie ścian szalowania i zabezpieczenie obróbką blacharską okapnika deski osłaniającej podwalinę;
 • wykonanie podestu, pochylni przed wejściem do budynku oraz ciągu pieszego z kostki betonowej poprowadzonego wokół budynku;
 • wykonanie opaski żwirowej wokół budynku;
 • teren części dz. nr 214, teren cmentarza, zostanie wydzielony ogrodzeniem od drogi publicznej, granic z działkami sąsiednimi nr: 213, 215 oraz pozostałego terenu dz. nr 214;

Z uwagi na zły stan techniczny Kaplicy cmentarnej Św. Kosmy i Damiana usytuowanej na cmentarzu parafialnym w Mostowlanach, co wynika z przeprowadzonych ekspertyz, są to najpilniejsze prace, które musimy wykonać. To pozwoli nam uratować cerkiew przed nieodwracalnymi zmianami w konstrukcji budowli.

Jesteśmy świadomi, że bez pomocy ludzi dobrej woli, prospołecznie nastawionych instytucji oraz firm zrealizowanie niezbędnych prac remontowych i renowacyjnych będzie niemożliwe.

Bracia i Siostry, zwracam się do Was w imieniu Rady Parafialnej i społeczności naszej mostowlańskiej parafii z prośbą o wsparcie finansowe.

Za wszelką okazaną pomoc będziemy ogromnie wdzięczni.

Z wyrazami szacunku

Proboszcz Parafii Prawosławnej
pw. Św. Ap. Jana Teologa w Mostowlanach
ks. Sławomir Jakimiuk

1. Każda darowizna powyżej 500 zł — imienne podziękowanie w formie listu na podany adres e-mail darczyńcy.

2. Każda darowizna powyżej 2500 zł — imienne podziękowanie w formie listu na podany adres darczyńcy oraz oprawiony wizerunek naszej cerkwi.

3. Pierwsza darowizna powyżej 5000 zł — imienne podziękowanie w formie listu na podany adres darczyńcy, oprawioną reprodukcję autorskiej grafiki z wizerunkiem naszej cerkwi, imienne podziękowanie za wyrażeniem zgody na naszej stronie parafialnej w zakładce „Nasi Przyjaciele” lub zamieszczenie logo firmy.

Bank Spółdzielczy w Białymstoku
Oddział w Gródku
Nr.: 60 8060 0004 0392 7690 2000 0010
Za wszystkie ofiary, serdecznie dziękujemy!