Panichid, pogrzeb, pominalna subota, rocznica, 9 i 40 dzień po zmarłych.

Co powinniśmy przynieść na na nabożeństwa w itencji zmarłych:

  1. Koliwo — Posiłek nie tylko pierwszej soboty Wielkiego Postu, przygotowuje się je również przy okazji nabożeństw za zmarłych (panichid, pominalnych sobót, pogrzebów, rocznic) oraz w święta poświęcone Bogurodzicy i w dni pamięci większych lub lokalnie czczonych świętych. Czym jest koliwo? To gotowane ziarna pszenicy z miodem (lub cukrem) i bakaliami.
  2. Oliwa – Jedno z imion Zbawiciela – Chrystus – w tłumaczeniu z greckiego oznacza „pomazaniec”. Namaszczenie człowieka olejem świętym (roślinnym) za dawnych czasów świadczyło o jego obraniu na służbę Bogu, o udziale w darach Ducha Świętego. Tak, Mojżesz namaścił olejem świętym Aarona i synów jego, których Bóg wybrał do stanu duchownego (II Moj. 40,15), Samuel namaścił na królestwo Saula (1 Sam. 10,1), Eliasz – Elizeusza na służbę proroka (3 Król. 19,15). Modlitwa i namaszczenie się olejem chorego, ukazuje wierność nauce sakramentu w Nowym Testamencie: „Niech serca prezbiterów Kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pana! A modlitwa wiary zbawi dotkniętego słabością i Pan mu ulży, a jeśli popełnił grzechy, będąc mu od obniżone” (Jk 5,13-16).
  3. Wino — Czerwone, Gronowe Słodkie, bez domieszek smakowych. Chrystus i Jego Cerkiew to również krzew winny, którego my jesteśmy latoroślami, o czym powiedział sam Zbawiciel w Swej wielkoczwartkowej mowie podczas tej samej Wieczerzy, w trakcie której, ustanowił sakrament Eucharystii: Ja jestem krzewem winnym, wy — latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. (J 15,5-6)
  4. Chleb – mąka pszenna. Chleb i wino to dwa podstawowe artykuły spożywcze w Cerkwi. To właśnie one zostały wybrane przez Chrystusa, by na każdej Boskiej Liturgii stawały się odpowiednio Jego Ciałem i Krwią. 

Leave A Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.