Uroczystości w Bobrownikach

Pierwsza niedziela września jest datą, która jest bardzo ważna dla wiernych z parafii Mostowlanach i należących do niej wsi. W 2010 roku została wyświęcona cerkiew pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Bobrownikach. Po okresie czterech lat budowy świątyni konsekracji dokonał abp Jakub wraz z abp. nowgorodskim i arzamaskim Jerzym z Patriarchatu Moskiewskiego. W tym roku mija piąta rocznica tego doniosłego wydarzenia w tejże przygranicznej i małej wspólnocie. Uroczystości zostały połączone z jubileuszem 25-lecia przyjęcia święceń kapłańskich przez obecnego proboszcza ks. Sławomira Jakimiuka.

Wczesnym rankiem małego poświęcenia wody dokonał ks. Eugeniusz Michalczuk oraz ks. Roman Kiszycki. Przed godziną dziesiątą przybył do Bobrownik biskup supraski Grzegorz. W bramie przywitany został przez włodarzy Gminy Gródek: wójta Wiesława Kuleszę oraz kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego Mirosława Gryko. Dalej przywitała go młodzież z parafii, starosta Wiktor Kokieć oraz w świątyni sam proboszcz ks. Sławomir z prośbą o modlitwę za parafian. Władyce asystowali: ks. archimandryta Andrzej z Supraśla, ks. Jan Jaroszuk dziekan dekanatu gródeckiego, ks. Eugeniusz Michalczuk z Gródka, ks. Roman Kiszycki z Kożan, ks. Alekander Aleksiejuk z Topolan oraz diakon Adam Borowik. Podczas nabożeństwa śpiewał żeński chór z Gródka.

 

Po zakończeniu Liturgii oraz procesji wokół świątyni do wiernych zwrócił się władyka Grzegorz, podkreślając istotną rolę tej świątyni dla małej grupy parafian z Bobrownik. Wspomniał także o wszystkich, którzy przyczynili się do budowy świątyni, bo bez nich nie moglibyśmy świętować piątej rocznicy wyświęcenia. Podziękował także o ks. Romanie Kiszyckim, dzięki któremu nie tak dawno zrodziła się idea budowy tejże cerkwi i została doprowadzona do końca. Pozdrowił również ks. Sławomira Jakimiuka i matuszkę z jubileuszem święceń kapłańskich, życząc mu błogosławieństwa Bożego w niesieniu trudnej posługi kapłańskiej, wielu lat służenia w imię Cerkwi oraz podarował mu ikonę Bielskiej Matki Bożej.

 

W uroczystościach brali udział również przedstawiciele Placówki Straży Granicznej w Bobrownikach na czele z ppłk Zbigniewiem Awdziej, podkomisarz Urzędu Celnego Jerzy Awramiuk, radni oraz dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach Irena Supron.

 

Proboszcz ks. Sławomir Jakimiuk pragnie podziękować wójtowi za pomoc w zorganizowaniu transportu dla wiernych z odległych wsi, dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury w Gródku Jerzemu Ostapczuk za udostępnienie stołów i parasoli do poczęstunku dla przybyłych wiernych oraz nagłośnienia, Mirosławowi Gryko z Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku wraz z pracownikami za transport tychże stołów, firmie BAJO na czele z Barbarą Kułakowską za poczęstunek dla pielgrzymów, Weronice Zujewoj z Bydgoszczy z przybycie i sporządzenie videorelacji z uroczystości, pielgrzymom z parafii w Kożanach, sponsorom oraz wszystkim wiernym za przybycie i wspólną modlitwę.

FOTOGALERIA

Radosław Kulesza

Leave A Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.