Początek Wielkiego Postu

IkonaW niedzielę Seropustną, Przebaczenia Win wspominamy wygnanie Adama z Raju. Jest to ostatnia niedziela przygotowująca nas do Wielkiego Postu. Według kanonów naszej Cerkwi cs. ustawu w tą niedzielę w naszych cerkwiach powinna się odprawiać wieczernia, a po niej czyn przebaczenia win. Jest to symboliczny ale bardzo ważny duchowo moment kiedy powinniśmy przebaczyć każdemu człowiekowi na ziemi jego przewinienia wobec nas.

Wielki Post jest okresem przygotowującym nas do najważniejszego święta w kalendarzu chrześcijan – Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W czasie tego postu, Cerkiew próbuje nas nauczyć pokory i wstrzemięźliwości. Idea postu nie leży tylko w tym żeby pościć cieleśnie. Post to nie tylko zabronienie spożywania pokarmów pochodzenia zwierzęcego oraz nabiału. Post powinien być także postem duchowym i czasem refleksji nad życiem każdego z nas. Nie ma postu bez uczestnictwa w długich ale jakże pięknych prawosławnych nabożeństwach. Teksty tych nabożeństw przedstawiają nam idee zbawiania się. Każdy z nas powinien dążyć do zbawienia przez pokutę cs. pokajanije. Post stara się nam dać do tego warunki. Właśnie przez te piękne nabożeństwa oraz przyjęcie sakramentu św. Eucharystii Wielki Post powinien stawać się duchowo lżejszym.

Prokimeon z wieczerni niedzieli Seropustnej:

Prokimenon, ton 8: Nie odwróć oblicza Twego od dziecka Twego, albowiem cierpię,
szybko wysłuchaj mnie. Zważ na duszę moją i wybaw ją.

Прокимен великий, глас 8: Не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя: вонми души моей, и избави ю.

Leave A Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.