Uroczystości w Bobrownikach

Dzwony

Dzwony

4 września w Bobrownikach obchodzono pierwszą rocznicę wyświęcenia cerkwi pw. Zmartwychwstania Pańskiego, należącej do parafii św. ap. Jana Teologa w Mostowlanach.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie dziewiątej małym poświęceniem wody, które celebrował ks. Mikołaj Ostapczuk z Gródka. Św. Liturgii przewodniczył biskup supraski Grzegorz w asyście kilkunastu przybyłych duchownych. Kazanie wygłosił archimandryta Warsonofiusz (Doroszkiewicz), przybliżając treść niedzielnej ewangelii. Podczas nabożeństw śpiewał kameralny chór z Gródka pod dyrekcją Elżbiety Kondrusik–Fiedorczuk. Instalacją i sztuką dzwonienia wykazali się Jan Makal i Paweł Chomczyk z Supraśla. Na uroczystości, przybyła także autokarowa pielgrzymka zorganizowana przez bractwo św. Mikołaja. W czasie procesji wokół świątyni został poświęcony zespół 7 dzwonów. Na zakończenie proboszcz ks. Roman Kiszycki podziękował hierarsze za przybycie oraz wszystkim zebranym za wspólną modlitwę i ofiary które przekazali na zakup dzwonów.

Władyka, zabierając głos, podkreślił że cerkiewne dzwony nie tylko mają za zadanie przywoływać nas na nabożeństwa, a również dzwonienie jest „nabożeństwem przed nabożeństwem”, czyli modlitwą. Dzwoniący zaś, powinien charakteryzować się pobożnością, a sztuka dzwonienia nie należy do najprostszych i wymaga wielu umiejętności. Bp Grzegorz w imieniu św. Soboru PAKP nagrodził Orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny III stopnia szczególnie zasłużonych: Anatola Timofiejuka, Józefa Maliszewskiego, Tomasza Kurcińskiego oraz listem pochwalnym: Mikołaja Kardasza, Jerzego Wiszejko i Artura Łukaszewicza.

Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć parafie w zakupie brakujących ikon do cerkwi prosimy o pomoc, numer konta w dziale KONTAKT.

Zdjęcia do obejrzenia w Galerii.

Leave A Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.