Pożegnanie

11 sierpnia podczas Św. Liturgii w cerkwi Św. Ap. Jana Teologa w Mostowlanach pożegnano ks. Artura Romana Kiszyckiego.
Dekretem Arcybiskupa Jakuba (nr 102/O/P/2013), wchodzącym w życie w dniu 14 sierpnia, ks. Roman Kiszycki zostaje zwolniony z funkcji proboszcza parafii Św. Ap. Jana Teologa w Mostowlanach.

 

 

 

 

 

Dekretem Arcybiskupa Jakuba (nr: 106/O/P/2013) z dniem 15. 08. 2013 roku na proboszcz Parafii Św. Ap. Jana Teologa w Mostowlanach został mianowany ks. prot Sławomir Jakimiuk.

Ks. Sławomir Jakimiuk ur. 03.IV.1969 roku w Hajnówce syn Antoniego i Barbary. Pochodzi z rodziny kolejarzy. Od najmłodszych lat przysługiwał w cerkwi Zaśnięcia Marii Panny w Kleszczelach jak również w cerkwi Św. Paraskiewy w rodzinnej miejscowości Dobrywoda parafia Kleszczele. Po ukończeniu szkoły podstawowej W 1984 roku rozpoczął naukę w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Przez cztery lata czynnie uczestniczył w życiu swojej parafii w Kleszczelach. W 1988 roku podjął dalszą edukację w Wyższym Seminarium Duchownym w Jabłecznej. 22 IV 1990 roku zawarł związek małżeński z Aliną Sycz w parafii Św. Ap.Ap. Piotra i Pawła w Siemiatyczach, a następnie 12 VII 1990 roku otrzymał święcenia Diakońskie z rąk J.E. Najprzewielebniejszego Sawy, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego. Po tygodniowej praktyce jako diakon w Katedrze Św. Mikołaja w Białymstoku dnia 15 VII 1990 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Po przebytej praktyce w Soborze białostockim dekretem Arcybiskupa Sawy został oddelegowany na proboszcza do parafii w Topilcu, gdzie zastąpił p.o. proboszcza ks. Anatola Kiryka; 08.II. 2004 roku jako wikariusz do parafii w Michałowie. Następnie 01.IX.2004 roku został mianowany proboszczem w Jacznie zastępując ks. Władysława Masajło. Z dniem 15.VIII.2013 roku dekretem Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Jakuba Biskupa Białostockiego i Gdańskiego został oddelegowany do Parafii Św. Ap. Jana Teologa w Mostowlanach na stanowisko proboszcza gdzie zastąpił ks. Artura Romana Kiszyckiego.

Leave A Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.